gorun800


Caption

Горунът
Зимен дъб
Зимен дъб (лат. Quercus petraea). Дърво от групата вековни дървета на територията на Княжевската борова гора
Снимка 2008 г.

Attached Source

Вековните дървета

"... Без съмнение, днес най-старите витошки дървета са дъбовете, пръснати поединични или на малки групи в боровата изкуствена гора над Княжево. Те се виждат при входа на парка, над княжевското училище...