Vek1

Vek1

Горунът
Зимен дъб
Зимен дъб (лат. Quercus petraea). Дърво от групата вековни дървета на територията на Княжевската борова гора
Снимка 2015 г.

Горунът Зимен дъб Зимен дъб (лат. Quercus petraea). Дърво от групата вековни дървета на територията на Княжевската борова гора Снимка 2015 г.