Vek4


Attached Source

Вековните дървета – историята

"... Без съмнение, днес най-старите витошки дървета са дъбовете, пръснати поединични или на малки групи в боровата изкуствена гора над Княжево. Те се виждат при входа на парка, над княжевското училище...