018463475-big


Caption

Сметище на териотрията на парка през 2010 г. непосреедствено под застроените Пенсионерски ливади.

Attached Source

Княжевска борова гора

Княжевска борова гора е  парк в София, намиращ се в квартал Княжево. Той е сред основните туристически връзки и е естествен зелен коридор между София и Природен парк „Витоша“. Създаване и стопанисване...