IMG_0067_4


Caption

Парк Княжевска борова гора.

Снимка Н. Трейман 2008 г.

Attached Source

Гората

Откъс от "Планината Витоша" Залесяването на Витоша е" започнало на същото това забележително място при Княжево, където някога се е намирала Балиефендиевата гора. По време на Освобождението тук са расл...