1


Caption

Читалищното Настоятелство през 1958 г. в градинката пред читалището
Първият от ляво на дясно на втория ред е Владко Спасов до него в дясно Боре Божков, най -вдясно Алекси Рибаров-билетопродавач
Вторият от ляво на дясно е адвокат Петров , до него в средата е Анастасия Шошева в дясно е Коце Стефанов Председател на Настоятелството, до него в дясно е Зинови Стоичков- учител
Снимка от личния архив на Лъчко Стефанов

Attached Source

Киното и читалището

....................................... За сега за рождена дата на Княжевското читалище се счита 27 ноември 1917 г. (ст. ст. б.а.), датата на запазения учредителен протокол. Дванадесет изтъкнати гражд...