3


Caption

Коце Стефанов
Основател на театъра в Княжево и впоследствие председател на Настоятелството и по късно кмет на Княжево
Снимка от личния архив на Лъчко Стефанов

Attached Source

Киното и читалището

....................................... За сега за рождена дата на Княжевското читалище се счита 27 ноември 1917 г. (ст. ст. б.а.), датата на запазения учредителен протокол. Дванадесет изтъкнати гражд...