4


Caption

Читалището и стария киносалон
Снимка от личния архив на Лъчко Стефанов

Attached Source

Киното и читалището

....................................... За сега за рождена дата на Княжевското читалище се счита 27 ноември 1917 г. (ст. ст. б.а.), датата на запазения учредителен протокол. Дванадесет изтъкнати гражд...