pic95 080oo


Caption

Настоятелство на НЧ „Братя Миладинови -1917“ през 1932 г.

Attached Source

Киното и читалището

....................................... За сега за рождена дата на Княжевското читалище се счита 27 ноември 1917 г. (ст. ст. б.а.), датата на запазения учредителен протокол. Дванадесет изтъкнати гражд...