Мостовете

Княжево е кварталът с най-много премоствания и това се дължи освен на р. Владайска, така и на нейните 7 притока, които го пресичат. В Княжево се намира и най-старият мост на територията на Столична община Александорвси мост построен през 1880 г. две години по-рано от Лъвов мост.

Сводовият камък на Александровски пост по време на реставрацията през 2014 г.
Сводовият камък на Александровски пост по време на реставрацията през 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планинска речка е  името реката, приток на р. Владайска между Княжево и Владая, освен че е извън урбанизираната част, тя няма премоствания. Първото премостване е на Черния кос, там където ски-шанцата пресича реката.
Ски шанца няма отдавна и мостът към 2010 г. изглеждаше  като на снимката отдолу. Това се дължеше на набезите на ромите, които живееха незаконно на територията на  бившия къмпинг Черния кос и освен че извършваха незаконна сеч на Витоша рушаха всичко наоколо.  Днес мостът на шанцата изглежда още по ужасно и на практика е разрушен.

 

Мостът на ски шанцата на Черния кос -2010 г.
Мостът на ски шанцата на Черния кос -2010 г.

ш кщшксд

Мостът над р. Люти дол. Връзка между ул.724 и ул. Люти дол и 601-ва
Мостът над р. Люти дол. Връзка между ул.724 и ул. Люти дол и 601-ва

огнгнгж

Отводнителната шахта на моста над р. Владайска ул. Владайско въстание
Отводнителната шахта на моста над р. Владайска ул. Владайско въстание

хпррт

 

Изграждане на нов мост над р. Владайска. Връзка между бул. Цар Борис III и ул Войводина могила
Изграждане на нов мост над р. Владайска. Връзка между бул. Цар Борис III и ул Войводина могила

тнгжнгн

Мостът на ул Елша през 2008 г
Мостът на ул Елша през 2008 г

ъогог