Бали Ефенди

Църквата "Св. Илия" и вдясно отпред тюрбето  на Бали Ефенди
Църквата „Св. Илия“ и вдясно отпред тюрбето на Бали Ефенди


Comments are closed.