Vek1


Caption

Горунът
Зимен дъб
Зимен дъб (лат. Quercus petraea). Дърво от групата вековни дървета на територията на Княжевската борова гора
Снимка 2015 г.